ĐỌC GÌ

Con gái rượu nghĩa là gì?

Người ta thường nói, con gái là người tình kiếp trước của ba. Vì vậy, người ta vẫn thường nhắc đến “Con gái rượu của bố”, đó chính là thanh âm mang những ngôn từ làm tan chảy bất kỳ thứ gì trên thế giới này! Nhưng bạn có biết “Con gái rượu” bắt nguồn từ đâu không?

Vậy con gái rượu nghĩa là gì?

Con gái rượu cách gọi của các ông bố có con gái, mang âm điệu cưng chiều, thể hiện tình yêu thương của mình. 

Đặc biệt, đây là cách gọi mà bố gọi con gái. Theo một số giải thích, con gái rượu là có sự liên quan giữa con gái và rượu. Và vì chỉ có các ông bố là hay uống rượu nên đây mặc định là cách để bố gọi con gái, hàm ý bày tỏ sự yêu thương.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *